Metody płatności


Opłata zamówienia następuje przelewem na rachunek bankowy Diety od Brokuła. Aktywacja pakietu następuje po przesłaniu przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu. Nie ma możliwości wyboru innej formy płatności.