Diety od Brokuła

Regulamin Panelu Klienta Diety od Brokuła

1 Definicje

 1. Adres – oznacza dokładny adres dostawy podany przez Klienta, pod który będą dostarczane Posiłki stanowiące przedmiot Zamówienia, obejmujący: miejscowość, kod pocztowy, dzielnicę, ulicę, nr domu/mieszkania, kod do domofonu lub informację o sposobie i miejscu pozostawiania posiłków.
 2. Aktywacja – pierwszy dzień dostarczenia Posiłków objętych Zamówieniem.
 3. Dane Klienta – dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia i niezbędne do jego realizacji, obejmujące: imię i nazwisko, Adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
 4. Diety od Brokuła/Spółka – Diety od Brokuła Torłop Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000854068, posiadająca NIP: 527-293-32-40.
 5. Dzień roboczy – obejmuje jeden dzień od poniedziałku do  piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w  przepisach ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 r., Nr, 4, poz. 28 ze zm.) oraz okresów przerw w  funkcjonowaniu zakładu Diety od Brokuła wywołanych np. okresem świąt bożego narodzenia lub wielkanocnych. o każdym okresie przerw wywołanych wspomnianymi okresami świątecznymi lub innymi okolicznościami, Diety od  Brokuła poinformują Klientów w formie wiadomości e-mail co najmniej na 4 dni przed tym okresem.
 6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, korzystająca z oferty Diety od Brokuła lub zamierzająca z niej korzystać.
 7. Konto/Konto Klienta/Panel Klienta – indywidualnie przydzielony Klientowi dostęp do części zasobów Serwisu umożliwiający dokonanie zamówienia, jego modyfikację, a także kontakt z Diety od Brokuła.
 8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług przez Diety od Brokuła dostępny pod adresem: www.dietyodbrokula.pl.
 9. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Diety od Brokuła, dostępny pod adresem elektronicznym: www.dietyodbrokula.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
 10. Teren Dostawy – oznacza obszar administracyjny Warszawa, Łódź, Gdańsk (z wyłączeniem Wyspy Sobieszewskiej), Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo, Kartuzy, Kościerzyna, Żukowo, Chwaszczyno, Tczew, Straszyn, Lębork, Pruszcz Gdański , Bydgoszcz, Toruń, Szczecin, Stargard, Koszalin, Ustka, Puck, Słupsk, Mrzezino, Żelistrzewo, Elbląg, Grudziądz , Ostróda, Olsztyn, Olsztynek, Nidzica, Mława, Działdowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Zakroczym, Przasnysz, Ciechanów, Maków Mazowiecki, Włocławek, Płock, Kołobrzeg, Białogard, Starogard Gdański, Malbork, Poznań, Konin, Bytów, Chojnice, Katowice, Sochaczew, Inowrocław oraz inne miejscowości zaakceptowane przez Diety od Brokuła w trakcie przyjmowania zlecenia, na terenie których odbywa się dostawa Posiłków. Link do mapy ,,Sprawdź gdzie dowożą Diety od Brokuła”:https://dietyodbrokula.pl.
 11. Umowa – umowa zawierana za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na odległość pomiędzy Klientem a Diety od Brokuła przedmiotem, której jest sprzedaż Posiłków.
 12. Posiłki/Diety – stanowiące ofertę Diety od Brokuła posiłki lub zestawy posiłków składające się na całościowe diety przeznaczone dla Klientów oraz produkty z oferty Specjałów Brokuła i Diet z Wyborem Menu. Wśród możliwych do wybory diet między innymi są:

  SLIM:

  standard,wege, wege+fish, dieta o bardzo niskiej zawartości glutenu, dieta o bardzo niskiej zawartości laktozy, dieta o bardzo niskiej zawartości glutenu i laktozy, low IG, low IG wege, low IG wege+fish light, no fish, FODMAP, Dieta Śródziemnomorska

  SPORT,

  NO SWEETS:

  GAIN:

  HOME:

  OFFICE:

  KETO:

  keto, keto wege + fish, low carb

  1200 kcal 1200 kcal 1 posiłek Zdrowy obiadek Pakiet office wersja M/XL 1500 kcal
  1500 kcal 1500 kcal 2 posiłki Wege zdrowy obiadek Wege pakiet office wersja M/XL 2200 kcal
  1800 kcal 1800 kcal 3 posiłki Zdrowy obiadek + deser   3000 kcal
  2000 kcal 2000 kcal 4 posiłki Zdrowy obiadek + zupa    
  2500 kcal 2500 kcal 5 posiłków Śniadanie – Obiad – Kolacja wersja M/XL    
    3000 kcal   Wege Śniadanie – Obiad – Kolacja wersja M/XL    
    3500 kcal   Kuchnia polska S/ M/ XL    
       

  JUNIOR XS/ S/ M/ L

     

  Spółka oferuje także produkty w ramach Specjałów Brokuła zdefiniowanych w § 1 ust. 14 Regulaminu oraz Diet z Wyborem Menu zdefiniowanych w § 1 ust. 15 Regulaminu. Jeśli w treści Regulaminu nie postanowiono inaczej regulacje dot. Posiłków stosuje się także do produktów Specjały Brokuła i Diet z Wyborem Menu.

 13. Zamówienia – zamówienie obejmujące szczegóły nabycia przez Klienta Posiłków, złożone przez Klienta e-mailowo lub w Panelu Klienta, które jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w § 7 Regulaminu.
 14. Specjały Brokuła – dodatkowe produkty oferowane przez Diety od Brokuła przeznaczona dla Klientów posiadających Konto w Serwisie i polegająca na dostarczeniu jednego lub kilku (w zależności od wyboru Klienta) środków spożywczych (np. kanapki, zupy, deseru).
 15. Dieta z Wyborem Menu - posiłki lub zestawy posiłków z możliwością wyboru posiłku przez Klienta w Panelu Klienta z propozycji przedstawionych przez Spółkę.

2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady rejestracji w Serwisie, dokonywania zamówień oraz współpracy Klientów i Diety od Brokuła przy realizacji zamówień.
 2. Klient korzystający z oferty Diety od Brokuła zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, a składając zamówienie dokonuje akceptacji jego treści.
 3. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu z poziomu swojego Konta w Serwisie, pobierając go z zasobów Serwisu pod adresem: https://dietyodbrokula.pl/regulamin-serwisu/ albo kierując wiadomość e-mail do Biura Obsługi Klienta Diety od Brokuła na adres e-mail: kontakt@dietyodbrokula.pl.
 4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Diety od Brokuła danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Diety od Brokuła określone zostały w zakładce RODO – INFORMACJE, Serwisu www.dietyodbrokula.pl dostępnej pod adresem: https://dietyodbrokula.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies.

3 Założenie konta w serwisie

 1. Założenie konta w Serwisie możliwe jest poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza udostępnionego w Serwisie, w zakładce „Logowanie/Rejestracja”.
 2. Rejestrując się w Serwisie Klient zobowiązany jest do podania:
  1. imienia i nazwiska albo nazwy (w wypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną),
  2. Adresu,
  3. adresu e-mail,
  4. numeru telefonu,
  5. siedziby, NIP oraz formy prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli Konto służyć będzie realizacji zamówień związanych z prowadzoną działalnością.
 3. Rejestracji Klienta będącego osobą fizyczną może dokonywać wyłącznie dana osoba fizyczna lub jej pełnomocnik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz odpowiednie umocowanie do działania.
 4. Rejestracji Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, mogą dokonywać jej organy działający w granicach kompetencji wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz treści dokumentów założycielskich.

4 Korzystanie z serwisu

 1. Klient może posiadać tylko jedno Konto. w szczególnie uzasadnionych przypadkach administrator Serwisu może wyrazić zgodę na założenie większej liczby Kont.
 2. Dane wprowadzone do Serwisu są także danymi wykorzystywanymi w związku z realizacją Umowy. Jakakolwiek zmiana danych Klienta wymaga uprzedniego poinformowania Diety od Brokuła poprzez wprowadzenie nowych danych za pośrednictwem Serwisu bądź skierowania zgłoszenia zmiany na adres poczty elektronicznej: kontakt@dietyodbrokula.pl
 3. Niedozwolone jest jakiekolwiek udostępnianie danych umożliwiających uzyskanie dostępu do Konta Klienta. w sytuacji naruszenia zakazu wymienionego w zdaniu poprzednim Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje z tym związane.
 4. Diety od Brokuła zastrzega możliwość dokonywania weryfikacji nowo założonych Kont Klienta trwającej nie dłużej niż 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin, w razie przekazania danych nieprawdziwych, nieprecyzyjnych, niemożliwych do zweryfikowania lub w inny sposób stwarzających wątpliwości co do tożsamości Klienta, Diety od Brokuła przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta.
 5. W przypadku stwierdzenia łamania przez Klienta zasad Regulaminu Diety od Brokuła przysługuje uprawnienie do zawieszenia Klientowi dostępu do Konta oraz wezwanie Klienta do zaniechania naruszeń. Brak reakcji ze strony Klienta, a zwłaszcza dalsze naruszenie Regulaminu skutkować będzie całkowitym zablokowaniem dostępu do Konta i usunięciem go.
 6. Klientowi przysługuje uprawnienie do żądania usunięcia przypisanego mu Konta. Dyspozycję usunięcia Konta należy kierować na adres e-mail Diety od Brokuła zamieszczony w Serwisie w zakładce „Kontakt”. Konto Klienta może zostać usunięte wyłącznie, gdy wszystkie zamówienia oraz reklamacje Klienta posiadają status "zakończone".

4(1) Newsletter

 1. Klient posiadający Konto w Serwisie może zapisać się do Newslettera Diety od Brokuła.
 2. Poprzez dokonanie zapisu z chwilą kliknięcia odpowiedniego przycisku w zakładce Newsletter w Koncie, Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Diety od Brokuła Newslettera za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie wiadomości e-mail lub sms.
 3. Newsletter przesyłany jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 4. Newsletter może zawierać informację handlową w szczególności o ofercie Spółki, promocjach, nowościach, a także o aktualizacjach oraz zmianach w Regulaminie bądź w Serwisie.

5 Zamówienia Klientów posiadających Konta w Serwisie

 1. Klient posiadający prawidłowo utworzone Konto w Serwisie dokonuje zamówienia Diet, precyzując warunki realizacji zamówienia, w szczególności potwierdzając lub modyfikując Adres.
 2. Klient jest odpowiedzialny za poprawność i prawidłowość danych wprowadzonych do Panelu Klienta.
 3. W sytuacji błędnego wprowadzenia danych, o których mowa w §5 ust. 1 Regulaminu Klient powinien zgłosić taką okoliczność niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od chwili otrzymania wiadomości, o której mowa w §5 ust. 8 Regulaminu, w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres kontakt@dietyodbrokula.pl. Tak wprowadzone modyfikacje, uzupełnienia lub poprawki obowiązywać będą począwszy od kolejnego pełnego tygodnia z zastrzeżeniem konieczności skierowania wiadomości nie później niż do piątku do godziny 20:00. W razie zgłoszenia zmiany z naruszeniem zapisów zdań poprzednich, wiadomość traktowana jest jako doręczona kolejnego Dnia roboczego. Diety od Brokuła nie odpowiada za skutki rozpoczęcia realizacji zamówienia przed zasygnalizowaniem błędu zgodnie z procedurą przedstawioną w zdaniu poprzednim. Diety od Brokuła zastrzega możliwość obciążenia Klienta dodatkową opłatą w sytuacji zgłoszenia omyłki, o której mowa w zdaniach poprzednich, po chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 4. Prawidłowo złożone zamówienia będą realizowane w terminie 52 (słownie: pięćdziesięciu dwóch) godzin z uwzględnieniem godzin pracy Biura Obsługi Klienta, od momentu zaksięgowania pełnej płatności przez Diety od Brokuła.
 5. Realizacja dostaw Produktów przedstawia się następująco:

  1) przy wyborze przez Klienta płatności w formie przelewu tradycyjnego:

  Zaksięgowanie środków w: Najwcześniejsza możliwa Aktywacja:
  Poniedziałek do godziny 20:00 Czwartek
  Wtorek do godziny 20:00 Piątek
  Środa, czwartek i piątek do godziny 20:00 Poniedziałek
  Niedziela do godziny 16:00 Środa

  2) przy wyborze przez Klienta płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24:

  Zaksięgowanie środków w: Najwcześniejsza możliwa Aktywacja:
  Poniedziałek do godziny 08:00 Środa
  Wtorek do godziny 08:00 Czwartek
  Środa do godziny 08:00 Piątek
  Czwartek, piątek i sobota do godziny 08:00 Poniedziałek
  Niedziela do godziny 08:00 Wtorek
  Powyższe terminy mogą ulegać zmianom w okresach związanych z dniami ustawowo wolnymi, poza świętami wypadającymi w dni powszednie. W przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń zostaną one podane do informacji Klienta poprzez wiadomość e-mail z odpowiednim wyprzedzeniem
 6. Diety od Brokuła nie przygotowuje diet indywidualnych i eliminacyjnych, w tym wyłączających potencjalne alergeny. Nieprzestrzeganie przez Klienta wszystkich zaleceń związanych z jego stanem zdrowia, alergiami lub innymi okolicznościami może mieć negatywny wpływ na zdrowie Klienta, za co Diety od Brokuła nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Przed złożeniem zamówienia Klient jest zobowiązany poinformować Diety od Brokuła o wszelkich chorobach lub uczuleniach, jak również o jakichkolwiek innych okolicznościach mogących mieć wpływ na zdrowie Klienta lub jego samopoczucie, a w szczególności: chorobach istniejących oraz przebytych; nadciśnieniu tętniczym, chorobach serca; chorobach przewodu pokarmowego, cukrzycy; nietolerancji laktozy; a także zażywanych lekach mogących mieć wpływ na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; pozostałych alergiach pokarmowych. Obowiązek przekazania informacji zgodnie z powyższym zapisem nie jest jednoznaczne z przygotowaniem przez Diety od Brokuła Posiłków dedykowanych osobom borykającym się z jakimikolwiek schorzeniami, chorobami itp.
 8. Po złożeniu zamówienia online Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany w Serwisie adres e-mail. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego przez Diety od Brokuła potwierdzenia zamówienia pod względem poprawności tj. m.in.: rodzaj Diety, termin dostawy, Adres. Zgłoszenie nieprawidłowości w zakresie potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od daty otrzymania tego potwierdzenia. Po upływie tego terminu Klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z poprawnością danych dot. zamówienia.
 9. Klient, który wybierze opcję płatności za pośrednictwem przelewu tradycyjnego zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania na adres e-mail: kontakt@dietyodbrokula.pl potwierdzenie dokonania płatności z widoczną datą dokonania płatności, kwotą oraz numerem rachunku bankowego odbiorcy.
 10. W przypadku dokonania przez Klienta odsprzedaży Posiłków lub przekazaniu ich osobom trzecim Diety od Brokuła nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety lub innego rodzaju skutki związane ze spożyciem posiłków składających się na Diety.
 11. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania posiłków przez Klienta, Diety od Brokuła nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety oraz za przydatność Posiłków do spożycia.
 12. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z zawartością opakowania przed spożyciem jego zawartości w celu samodzielnego wyeliminowania składników, na które mógłby być uczulony. Diety od Brokuła nie ma możliwości wykluczenia poszczególnych produktów/ grup produktów/ alergenów na życzenie Klienta. Diety od Brokuła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uczulenia.
 13. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zobowiązany jest powstrzymać się od spożycia posiłku oraz natychmiast powiadomić o tym przypadku Diety od Brokuła, wysyłając formularz reklamacyjny dostępny na naszej stronie.

5a zamówienia Specjały Brokuła

 1. Postanowienia § 5 ust. 1-3, ust. 6-8 oraz ust. 10-13 Regulaminu stosuje się odpowiednio do Zamówień ze Specjałami Brokuła.
 2. Realizacja dostaw produktów ze Specjałami Brokuła odbywać się będzie zgodnie z następującym harmonogramem:
  Zaksięgowanie środków w: Najwcześniejsza możliwa Aktywacja:
  Poniedziałek do godziny 08:00 Środa
  Wtorek do godziny 08:00 Czwartek
  Środa do godziny 08:00 Piątek
  Czwartek, piątek i sobota do godziny 08:00 Poniedziałek
  Niedziela do godziny 08:00 Wtorek
  Powyższe terminy mogą ulegać zmianom w okresach związanych z dniami ustawowo wolnymi, poza świętami wypadającymi w dni powszednie. w przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń zostaną one podane do informacji Klienta poprzez wiadomość e-mail z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Płatność w ramach korzystania ze Specjałów Brokuła odbywać się może wyłącznie za pośrednictwem operatora Przelewy24.

5b Zamówienia Diety z Wyborem Menu

 1. Postanowienia § 5 ust. 1-3, ust. 6-8 oraz ust. 10-13 Regulaminu stosuje się odpowiednio do Zamówień Diety z Wyborem Menu.
 2. Zamówienia Diety z Wyborem Menu może dokonać jedynie Klient posiadający założone konto w Panelu Klienta, w przypadku złożenia Zamówienia bez założonego konta Klient nie będzie mógł skorzystać z funkcjonalności Diety z Wyborem Menu.
 3. Klient dokonuje Zamówienia Diety z Wyborem Menu za pośrednictwem formularza, znajdującego się w Serwisie pod adresem dietyodbrokula.pl/dieta-z-wyborem-menu, samodzielnie dokonując wyboru ilości posiłków w skali dnia, długości trwania diety wyrażonej w dniach oraz zakresu ich orientacyjnej kaloryczności (rozmiaru), z puli przedstawionej przez Spółkę.
 4. Spółka dostarcza Diety z Wyborem Menu w zamówionej przez Klienta kaloryczności oraz w ilości posiłków podanej przez niego w chwili złożenia Zamówienia. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Klient w celu wyboru diet powinien zalogować się do swojego Panelu Klienta w Serwisie.
 5. Klient może dokonać wyboru posiłków w Panelu Klienta z propozycji przedstawionych przez Spółkę na następny tydzień. Spółka zobowiązana jest przedstawić co najmniej 3 (trzy) warianty posiłku.
 6. Wybór posiłków jest możliwy jedynie w terminach wskazanych bezpośrednio w Panelu Klienta. Klient zobowiązany jest wybrać propozycję posiłków maksymalnie do 3 (trzech) dni roboczych przed dostawą Zamówienia na dany dzień. Po upływie tego terminu nie jest możliwe dokonanie wyboru, a Klient otrzyma posiłek zgodnie ze przypisanym domyślnie menu wskazanym w Panelu Klienta.
 7. Realizacja dostaw Diety z Wyborem Menu odbywać się będzie zgodnie z następującym harmonogramem:
  Zaksięgowanie środków w: Najwcześniejsza możliwa Aktywacja:
  Poniedziałek do godziny 08:00 Środa
  Wtorek do godziny 08:00 Czwartek
  Środa do godziny 08:00 Piątek
  Czwartek, piątek i sobota do godziny 08:00 Poniedziałek
  Niedziela do godziny 08:00 Wtorek
 8. Powyższe terminy mogą ulegać zmianom w okresach związanych z dniami ustawowo wolnymi, poza świętami wypadającymi w dni powszednie. W przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń zostaną one podane do informacji Klienta poprzez wiadomość e-mail z Diety z Wyborem Menu odbywać się może wyłącznie za pośrednictwem operatora Przelewy24.
 9. Spółka wyłącza możliwość zmiany Diety z Wyborem Menu na Diety, składające się z gotowych zestawów.
 10. Klient może dokonać zmiany Zamówienia Diet z Wyborem Menu w zakresie wybranego rozmiaru Diety za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta w formie wiadomości kierowanej na adres e-mail:kontakt@dietyodbrokula.pl. Zmiany w zamówieniu rozliczane są na zasadach opisanych w § 10a ust. 10 Regulaminu.

6 zamówienia Klientów niezarejestrowanych w Serwisie

 1. Klient, który nie założył Konta w Serwisie zawiera Umowę poprzez kontakt e-mailowy z pracownikiem Diety od Brokuła, podczas którego przekazane zostaną mu podstawowe informacje dotyczące Diet, ustalone warunki realizacji zamówienia, w tym płatność i terminy dostaw.
 2. Klient jest odpowiedzialny za poprawność i prawidłowość danych przekazanych Diety od Brokuła w trybie §6 ust. 1 Regulaminu.
 3. W sytuacji błędnego wprowadzenia danych, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu Klient powinien zgłosić taką okoliczność niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od chwili otrzymania wiadomości, o której mowa w § 6 ust. 9 Regulaminu, w formie wiadomości e-mail skierowanej adres kontakt@dietyodbrokula.pl. Tak wprowadzone modyfikacje, uzupełnienia lub poprawki obowiązywać będą począwszy od kolejnego pełnego tygodnia z zastrzeżeniem konieczności skierowania wiadomości nie później niż do piątku do godziny 20:00. w razie zgłoszenia zmiany z naruszeniem zapisów zdania poprzedniego, wiadomość traktowana jest jako doręczona kolejnego Dnia roboczego. Diety od Brokuła nie odpowiada za skutki rozpoczęcia realizacji zamówienia przed zasygnalizowaniem błędu zgodnie z procedurą przedstawioną w zdaniach poprzednich. Diety od Brokuła zastrzega możliwość obciążenia Klienta dodatkową opłatą w sytuacji zgłoszenia omyłki, o której mowa w zdaniach poprzednich, po chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 4. Prawidłowo złożone zamówienia będą realizowane w terminie 52 (słownie: pięćdziesięciu dwóch) godzin z uwzględnieniem w godzin pracy Biura Obsługi Klienta, od momentu otrzymania potwierdzenia płatności przez Diety od Brokuła przesłanego przez Klienta w formie e-mail na adres kontakt@dietyodbrokula.pl.
 5. Realizacja dostaw Posiłków wygląda następująco:
  Wiadomość mailowa dosłana w: Najwcześniejsza możliwa Aktywacja:
  Poniedziałek do godziny 20:00 Czwartek
  Wtorek do godziny 20:00 Piątek
  Środa, czwartek i piątek do godziny 20:00 Poniedziałek
  Niedziela do godziny 16:00 Środa
 6. Powyższe terminy mogą ulegać zmianom w okresach związanych z dniami ustawowo wolnymi, poza świętami wypadającymi w dni powszednie. w przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń zostaną one podane do informacji Klienta poprzez wiadomość e-mail z odpowiednim wyprzedzeniem.
 7. Diety od Brokuła nie przygotowuje diet indywidualnych i eliminacyjnych, w tym wyłączających potencjalne alergeny. Nieprzestrzeganie przez Klienta wszystkich zaleceń związanych z jego stanem zdrowia, alergiami lub innymi okolicznościami może mieć negatywny wpływ na zdrowie Klienta, za co Diety od Brokuła nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Przed złożeniem zamówienia Klient jest zobowiązany poinformować Diety od Brokuła o wszelkich chorobach lub uczuleniach, jak również o jakichkolwiek innych okolicznościach mogących mieć wpływ na zdrowie Klienta lub jego samopoczucie, a w szczególności: chorobach istniejących oraz przebytych; nadciśnieniu tętniczym, chorobach serca; chorobach przewodu pokarmowego, cukrzycy; nietolerancji laktozy; a także zażywanych lekach mogących mieć wpływ na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; pozostałych alergiach pokarmowych. Obowiązek przekazania informacji zgodnie z powyższym zapisem nie jest jednoznaczne z przygotowaniem przez Diety od Brokuła Produktów dedykowanych osobom borykającym się z jakimikolwiek schorzeniami, chorobami itp.
 9. Diety od Brokuła zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku dokonania płatności w pełnej wysokości w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 10 Regulaminu lub podania niekompletnych danych.
 10. Po złożeniu zamówienia online, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego przez Diety od Brokuła potwierdzenia zamówienia pod względem poprawności tj. m. in.: rodzaj diety, termin dostawy, Adres.
 11. Po wysłaniu potwierdzenia wpłaty oraz kompletu informacji niezbędnych do dostawy Klient otrzymuje potwierdzenie aktywacji na podany adres mailowy. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia potwierdzenia pod względem poprawności.
 12. Zgłoszenie nieprawidłowości w adresie i danych osobowych powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od daty otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w § 6 ust. 10 Regulaminu. po upływie tego terminu Klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z poprawnością danych dot. zamówienia. Zgłoszenie braku realizacji dostawy wykonywanej przez Diety od Brokuła powinno nastąpić w przeciągu 24 h.
 13. Wraz z potwierdzeniem zapłaty w przypadku płatności na konto Diety od Brokuła Klient zobowiązany jest do przesłania danych teleadresowych zgodnych z wcześniej otrzymanym potwierdzeniem zamówienia, tj. adresu dostawy, w tym ulica, miejscowość, dzielnica i numer domu, kodu do domofonu oraz numeru telefonu, a także dodatkowych informacji dot. dowozu w celu ułatwienia dostawy Posiłków.
 14. W przypadku dokonania przez Klienta odsprzedaży Posiłków lub przekazaniu ich osobom trzecim Diety od Brokuła nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety lub innego rodzaju skutki związane ze spożyciem Posiłków.
 15. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania Posiłków przez Klienta, Diety od Brokuła nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety oraz za jej przydatność do spożycia.
 16. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zobowiązany jest powstrzymać się od spożycia posiłku oraz natychmiast powiadomić o tym przypadku Diety od Brokuła, wysyłając formularz reklamacyjny dostępny na naszej stronie.
 17. Niezależnie od warunków składania zamówień na podstawie § 5 i § 6 Regulaminu, pracownicy Diety od Brokuła pozostają do dyspozycji Klientów w dni powszednie od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) pod numerami telefonu oraz adresami e-mail umieszczonymi w Serwisie w zakładce „Kontakty”.

7 Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Posiłków zdefiniowanych w § 1 ust. 12 Regulaminu, dostarczanych w ramach następujących pakietów:

  SLIM:

  standard,wege, wege+fish, dieta o bardzo niskiej zawartości glutenu, dieta o bardzo niskiej zawartości laktozy, dieta o bardzo niskiej zawartości glutenu i laktozy, low IG, low IG wege, low IG wege + fish light, no fish, FODMAP

  SPORT:

  NO SWEETS:

  GAIN:

  HOME:

  OFFICE:

  KETO:

  keto, keto wege + fish, low carb

  1200 kcal 1200 kcal 1 posiłek Zdrowy obiadek Pakiet office wersja M/XL 1500 kcal
  1500 kcal 1500 kcal 2 posiłki Wege zdrowy obiadek Wege pakiet office wersja M/XL 2200 kcal
  1800 kcal 1800 kcal 3 posiłki Zdrowy obiadek + deser   3000 kcal
  2000 kcal 2000 kcal 4 posiłki Zdrowy obiadek + zupa    
  2500 kcal 2500 kcal 5 posiłków Śniadanie – Obiad – Kolacja wersja M/XL    
    3000 kcal   Wege Śniadanie – Obiad – Kolacja wersja M/XL    
    3500 kcal   Kuchnia polska S/ M/ XL    
       

  JUNIOR XS/ S/ M/ L

     
 2. 1(1).   Dodanie przez Diety od Brokuła nowych Posiłków nie stanowi zmiany Regulaminu na zasadach określonych w § 15 ust. 1 Regulaminu. Aktualny wykaz dostępnych posiłków znajduje się pod adresem https://dietyodbrokula.pl/diety.htmlPrzedmiotem Zamówienia mogą być również Specjały Brokuła na zasadach określonych w § 5a Regulaminu oraz Diety z Wyborem Menu na zasadzie opisanej w § 5b Regulaminu.
 3. Każdy Posiłek jest osobno pakowany w atmosferze ochronnej w plastikowe opakowania, metodą zgrzewania termicznego przy pomocy maszyny zgrzewającej. Każdy Posiłek posiada etykietę z nazwą dania, informacją o kolejności spożywania, warunki przechowywania określające zalecana temperaturę oraz datą przydatności do spożycia. Nie stosujemy dodatkowych oznaczeń na życzenie Klienta w tym oznaczeń personalnych. Posiłki po dostarczeniu do czasu spożycia powinny być przechowywane w lodówce. Każdy zestaw jest spakowany w torbę nadającą się do recyklingu.
 4. Diety od Brokuła oferuje ponadto Klientom torby termiczne w zestawie z wkładami chłodzącymi, utrzymujące zalecaną temperaturę posiłków w nich się znajdujących. Koszt torby to 130 (słownie: sto trzydzieści) złotych / torba (rozmiar M) oraz 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych / torba (rozmiar XL). Kwota powyższa wpłacana jest na konto Diety od Brokuła na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.
 5. Diety od Brokuła informuje, iż dane dotyczące wartości odżywczych każdego z posiłków mogą odbiegać od rzeczywistych w zakresie do 5 (słownie: pięciu) punktów procentowych w skali jednego tygodnia.

8 Warunki dostawy

 1. Na Terenie Dostawy Posiłki dostarczane są przez Diety od Brokuła za pomocą własnych dostawców lub przy wykorzystaniu podmiotów trzecich.
 2. Koszt dostawy wynosi 8 (słownie: osiem) złotych dziennie. Koszt dowozu liczony jest od adresu dostawy, nie od ilości dostarczonych diet lub produktów ze Specjały Brokuła.
 3. Skorzystanie ze wspólnego kosztu dowozu kilku diet lub innych produktów pod wskazany adres wymaga złożenia zamówienia przez jednego Klienta przy założeniu rozpoczęcia i zakończenia diet w tym samym terminie.
 4. Diety od Brokuła umożliwia Klientowi będącego równocześnie klientem serwisu Diabeł z Pudełka (diabelzpudelka.pl), składającemu lub posiadającemu w tej samej chwili aktywne Zamówienie skorzystanie ze wspólnego kosztu dowozu Zamówień w ramach jednej ceny dostawy, określonej w § 8 ust. 2 Regulaminu. Klient, aby skorzystać ze wspólnej dostawy musi wskazać identyczne dane osobowe zarówno składając Zamówienie za pośrednictwem Serwisu dietyodbrokuła.pl jak i diabelzpudelka.pl, tj. imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu.
 5. Diety od Brokuła oferuje możliwość realizacji dostawy Posiłków poza Terenem Dostawy po uprzednim uzgodnieniu miejsca dostawy z Biurem Obsługi Klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt drogą mailową e-mail kontakt@dietyodbrokula.pl
 6. W przypadku realizacji dowozu poza Teren Dostawy Diety od Brokuła pobierać będą opłatę w kwocie indywidualnie określonej i uzgodnionej z Klientem.
 7. Dostawa Diet lub innych produktów przeznaczonych na dni od poniedziałku do piątku odbywa się w godzinach nocnych począwszy od dnia poprzedzającego dzień przeznaczenia diety. Realizacja zamówienia na terenie dostaw odbywa się między 17:00 a 7:00. 
 8. Diety od Brokuła zastrzega, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach niezależnych od Spółki możliwym jest realizacja dostawy w godzinach innych wskazane w § 8 ust. 6 Regulaminu bez podania przyczyny i powstania po stronie Klienta uprawnień do formułowania roszczeń.
 9. Brak odbioru dostarczonej Diety lub innego produktu przez Klienta bądź niemożność ich dostarczenia przez dostawcę pod wskazany adres w przypadku np.: braku podania kodu do domofonu czy też klucza do klatki schodowej, nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu środków lub formułowania innych roszczeń.
 10. Z przyczyn logistycznych Klient nie ma możliwości wyboru konkretnej godziny dostawy.
 11. Dostawa odbywa się w sposób bezkontaktowy, kierowca pozostawia Posiłki we wskazanym przez Klienta miejscu. Dostawca nie ma obowiązku informowania Klienta o dokonanej dostawie. Diety od Brokuła nie odpowiada za brak możliwości dostarczenia posiłków we wskazane miejsce z przyczyn niezależnych od Spółki (np.: zepsuty domofon, brak kontaktu z Klientem, brak możliwości dojazdu).
 12. Diety oferowane są w pakietach przeznaczonych na Dni robocze – od poniedziałku do piątku, w związku z powyższym Diety od Brokuła nie mają możliwości dostarczać Diet lub innych produktów przeznaczonych na sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy. Istnieje możliwość zamówienia Posiłku lub innego produktu z przeznaczeniem na jeden dzień wolny (np. na sobotę), która zostanie dostarczane razem z Dietą piątkową. Tak dostarczony produkt dodatkowy będzie powielonym zestawem z dnia powszedniego. Informację o chęci skorzystania z takiej opcji należy podać podczas składania zamówienia. w przypadku zamówienia Diet wraz z piątkową dostawą na weekendy, koszty dowozu zostaną pomniejszone o dni w których odbędzie się powielona dostawa.
 13. Diety od Brokuła zastrzegają, iż istnieje możliwość braku zrealizowania dostawy Diety lub innego produktu z przyczyn niezależnych od Spółki np.: brak możliwości przejazdu z uwagi na stan techniczny drogi, blokadę przejazdu itp. w tego typu sytuacji Diety od Brokuła poinformują Klienta o zaistnieniu danej okoliczności.

9 Cena i metody płatności

 1. Szczegółowy cennik Usług zamieszczony jest w Serwisie w zakładce ,,Cennik'' i obowiązuje dla wszystkich zamówień, bez względu na sposób ich złożenia.
 2. Wszystkie ceny podane przez Diety od Brokuła wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto uwzględniającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 3. Wszelkie opłaty zamówień następować powinny w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek bankowy Diety od Brokuła o numerze: 58 1600 1462 1892 9416 8000 0001 lub poprzez system Przelewy24.
 4. Płatności na rzecz Diety od Brokuła następują przed rozpoczęciem dostaw Posiłków. Przed dokonaniem płatności lub przy składaniu zamówienia Klient zobligowany jest do określenia czy dokonuje zakupu jako konsument czy jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. w razie nabycia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i chęci uzyskania dokumentu Faktura VAT Klient winien jest wskazać pełne dane przedsiębiorstwa, w tym: NIP, nazwa, adres.
 5. Obsługa płatności w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu jest realizowana przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS 0000347935 posiadająca NIP 7792369887. Płatność jest realizowana w sposób wskazany przez Klienta. Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 dostępne są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/regulamin.

10 Zmiana zamówienia poza Serwisem

 1. Zapisy § 10 Regulaminy dotyczą czynności zmian zamówień za pośrednictwem kontaktu drogą e-mail z Diety od Brokuła bez korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 2. Zawieszenie dostarczania danej diety następuje tylko drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail skierowaną na adres: kontakt@dietyodbrokula.pl, co najmniej na trzy Dni robocze przed dostawą zamówienia. Oświadczenie w przedmiocie zawieszenia dostawy należy kierować do godziny 20:00, z podaniem daty zawieszenia oraz daty wznowienia dostaw Diety. W przeciwnym wypadku Diety od Brokuła dostarczać będą diety zgodnie z dotychczasowym harmonogramem na koszt i ryzyko Klienta.
 3. Czas trwania pakietu zostaje przedłużony o ilość dni zawieszenia, zgodnie z § 10 ust. 2 Regulaminu. Nie jest wymagane podanie terminu wykorzystania wstrzymanych dni obowiązywania pakietu. w przypadku chęci wznowienia należy przekazać stosowną informację w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres kontakt@dietyodbrokula.pl, na trzy Dni robocze przed planowaną datą kontynuacji. Okres zawieszenia dostarczania Diety może wynieść maksymalnie 3 (słownie: trzy) miesiące. w razie upływie wskazanego 3-miesięcznego okresu i braku wznowienia dostarczania Diety przez Klienta – zamówienie uznaje się za anulowane w trybie § 10 ust. 4 Regulaminu.
 4. Anulowanie zamówienia jest możliwe na trzy Dni robocze przed faktyczną, pierwszą datą dostawy Diety, wysyłając oświadczenie o anulowaniu zamówienia na adres: kontakt@dietyodbrokula.pl wraz z formularzem zwrotu dostępnym w Serwisie, pod rygorem nieważności.
 5. Klient zobowiązany jest poinformować Diety od Brokuła o każdorazowej zmianie Adresu, przy czym nie ma możliwości dokonania jednorazowej zmiany adresu na konkretny dzień. Zmianę Adresu dostawy należy zgłosić mailowo na adres:kontakt@dietyodbrokula.pl do piątku, do godz. 20:00. Nie ma możliwości dokonania jednorazowej zmiany adresu na konkretny dzień. Wszelkie zmiany w adresach dostawy realizowane są minimum na 5 dni, rozpoczynając od poniedziałku. O każdorazowej zmianie Adresu Klient zobowiązany jest poinformować Diety od Brokuła drogą mailową.
 6. Istnieje możliwość zmiany danego rodzaju Diety na dowolną inną Dietę dostępną w ofercie Diety od Brokuła. Należność za Zamówienie zostanie rozliczona według obowiązującego cennika. Informację o chęci wprowadzenia zmian należy, dosłać z trzydniowym wyprzedzeniem.
 7. Klient może w każdym momencie zrezygnować z Zamówienia z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Regulaminu. W tym celu należy złożyć oświadczenie oraz wypełnić formularz reklamacji i wysłać na adres kontakt@dietyodbrokula.pl. W zakresie procedury rezygnacji zastosowanie mają zasady dotyczące reklamacji.
 8. W przypadku rezygnacji z dostaw Diety po potwierdzeniu jej aktywacji Spółce przysługiwać będzie roszczenie o zwrot wydatków poniesionych w celu należytego wykonania zamówienia oraz ewentualnych poniesionych szkód.
 9. Jeżeli Diety od Brokuła nie dowożą diet do wybranej miejscowości, nastąpi zwrot należności, na podstawie przekazanego formularza zwrotu na adres kontakt@dietyodbrokula.pl. Zwroty realizowane są w ciągu 14 dni kalendarzowych:
  1. na rachunek bankowy, wskazany na formularzu zwrotu wypełnionym przez Klienta – w sytuacji, gdy Klient dokonywał płatności w formie przelewu tradycyjnego;
  2. za pośrednictwem systemu Przelewy24 – w sytuacji, gdy Klient dokonywał płatności w tej formie.
 10. Wszelkie zmiany w Zamówieniu są potwierdzane drogą mailową, poprzez podsumowanie dokonanych zmian.
 11. Jakiekolwiek zmiany, w tym rezygnacja z Zamówienia wymagają form szczególnych zastrzeżonych w treści Regulaminu, pod rygorem nieważności.
 12. Jeśli w efekcie zmiany zamówienia dojdzie do sytuacji, w której:
  1. Klient uiścił na rzecz Diety od Brokuła wynagrodzenie w kwocie wyższej niż należna (nadpłata) – zwrot odpowiedniej ilości środków pieniężnych nastąpi wyłącznie w formie punktów/brokułów, o których mowa w § 12 Regulaminu;
  2. Klient uiścił na rzecz Diety od Brokuła wynagrodzenie w kwocie niższej niż należna (niedopłata) – zobowiązany będzie do uregulowania brakującej części wynagrodzenia należnego Spółce – z zastrzeżeniem rozpoczęcia realizacji zmodyfikowanego zamówienia dopiero po zaksięgowaniu środków. w razie braku uiszczenia należności wskazanej powyżej – Diety od Brokuła uprawnione będą do dokonania potrącenia przysługującej jej wierzytelności z wierzytelnością Klienta z tytułu zgromadzonych punktów programu lojalnościowego (tzw. brokułów).
 13. Klientowi przysługuje uprawnienie do dokonywania maksymalnie 2 (słownie: dwóch) zmian w obrębie zamówienia przypadających na okres 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych realizacji zamówienia.

10a Zmiana zamówienia za pośrednictwem Serwisu

 1. Klientowi zarejestrowanemu w Serwisie przysługuje uprawnienie do wprowadzenia zmian w zakresie realizowanego zamówienia, w tym poprzez jego zawieszenie, za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności w Serwisie. Harmonogram wejścia w życie wprowadzonych modyfikacji przedstawia się następująco:
  Wprowadzenie danych w Serwisie w: Pierwszy dzień obowiązywania zmiany:
  Poniedziałek do godziny 08:00 Środa
  Wtorek do godziny 08:00 Czwartek
  Środa do godziny 08:00 Piątek
  Czwartek, piątek i sobota do godziny 08:00 Poniedziałek
  Niedziela do godziny 08:00 Wtorek
 2. Czas trwania pakietu zostaje przedłużony o ilość dni zawieszenia, zgodnie z § 10a ust. 1 Regulaminu. Nie jest wymagane podanie terminu wykorzystania wstrzymanych dni obowiązywania pakietu. w przypadku chęci wznowienia należy przekazać stosowną informację za pośrednictwem Serwisu, wznowienie obowiązywać będzie na zasadach analogicznych z harmonogramem wskazanym w § 10a ust. 1 Regulaminu. Okres zawieszenia dostarczania Diety może wynieść maksymalnie 3 (słownie: trzy) miesiące. Po upływie maksymalnego terminu zawieszenia, dieta zostanie automatycznie wznowiona.
 3. Anulowanie zamówienia jest możliwe na trzy Dni robocze przed faktyczną datą dostawy Diety za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności w Serwisie.
 4. Klient zobowiązany jest poinformować Diety od Brokuła o każdorazowej zmianie Adresu, przy czym nie ma możliwości dokonania jednorazowej zmiany adresu na konkretny dzień. Zmianę Adresu dostawy, należy zgłosić co najmniej na trzy Dni robocze przed dostawą Zamówienia na zmieniony Adres poprzez skierowanie wiadomości na adres:kontakt@dietyodbrokula.pl do godz. 20:00 bądź za pośrednictwem Konta Klienta w Serwisie. Wysłanie wiadomości po godzinie 20:00 będzie oznaczać jej doręczenie następnego Dnia roboczego.
 5. Istnieje możliwość zmiany danego rodzaju Diety składającej się z gotowych zestawów na dowolną inną Dietę składającą się z gotowych zestawów dostępną w ofercie Diety od Brokuła. Spółka wyłącza możliwość zmiany Diety składającej się z gotowych zestawów na Dietę z Wyborem Memu i odwrotnie. Należność za Zamówienie zostanie rozliczona według obowiązującego cennika. Informację o chęci wprowadzenia zmian należy przekazać do Spółki z trzydniowym wyprzedzeniem.
 6. Klient może w każdym momencie zrezygnować z Zamówienia z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Regulaminu.
 7. W przypadku rezygnacji z diety po potwierdzeniu jej aktywacji, Spółce przysługiwać będzie roszczenie o zwrot wydatków poniesionych w celu należytego wykonania zamówienia oraz ewentualnych poniesionych szkód.
 8. Zwrot należności nastąpi jeżeli Diety od Brokuła nie dowożą Diet do wybranej miejscowości. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy należy wypełnić formularz zwrotu i odesłać na podany adres email. Zwroty realizowane są w ciągu 14 dni kalendarzowych:
  1. na rachunek bankowy, wskazany na formularzu zwrotu wypełnionym przez Klienta – w sytuacji, gdy Klient dokonywał płatności w formie przelewu tradycyjnego;
  2. za pośrednictwem systemy Przelewy24 – w sytuacji, gdy Klient dokonywał płatności w tej formie.
 9. Wszelkie zmiany w zamówieniu są potwierdzane drogą mailową, poprzez podsumowanie dokonanych zmian.
 10. Jeśli w efekcie zmiany zamówienia dojdzie do sytuacji, w której:
  1. Klient uiścił na rzecz Diety od Brokuła wynagrodzenie w kwocie wyższej niż należna (nadpłata) – zwrot odpowiedniej ilości środków pieniężnych nastąpi wyłącznie w formie punktów/brokułów, o których mowa w § 12 Regulaminu;
  2. Klient uiścił na rzecz Diety od Brokuła wynagrodzenie w kwocie niższej niż należna (niedopłata) – zobowiązany będzie do uregulowania brakującej części wynagrodzenia należnego Spółce – z zastrzeżeniem rozpoczęcia realizacji zmodyfikowanego zamówienia dopiero po zaksięgowaniu środków. w razie braku uiszczenia należności wskazanej powyżej – Diety od Brokuła uprawnione będą do dokonania potrącenia przysługującej jej wierzytelności z wierzytelnością Klienta z tytułu zgromadzonych punktów programu lojalnościowego (tzw. brokułów).
 11. Klientowi przysługuje uprawnienie do dokonywania maksymalnie 2 (słownie: dwóch) zmian w obrębie zamówienia przypadających na okres 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych realizacji zamówienia.

11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Klientowi przysługuje uprawnienie do zgłoszenia reklamacji w szczególności dotyczącej wad lub usterek w zakresie funkcjonowania Serwisu oraz realizacji złożonego Zamówienia. Reklamacje mogą być składane poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacji zamieszczonego w Serwisie w zakładce „Dostępne formularze”, skierowanie pisemnej reklamacji na adres siedziby Diety od Brokuła bądź na adres poczty elektronicznej Diet od Brokuła:kontakt@dietyodbrokula.pl bądź poprzez Panel Klienta w zakładce ,,Zgłoś problem”.
 2. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny zawierać:
  1. dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika (np. firmę, NIP, imię i nazwisko, numer rachunku bankowego oraz nazwę Banku),
  2. dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),
  3. nr transakcji/zamówienia, co do którego zgłoszono reklamację, jeśli taki numer został nadany,
  4. datę dostawy,
  5. opis zastrzeżeń co do funkcjonowania Serwisu lub realizacji zamówienia,
  6. dokumentację fotograficzną ukazującą zgłoszone zastrzeżenia.
 3. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od dnia doręczenia do Diety od Brokuła reklamacji sporządzonej zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu.

12 Program lojalnościowy

 1. Diety od Brokuła wprowadzają program lojalnościowy przeznaczony dla Klientów posiadających Konto w Serwisie (Panel Klienta) – dalej zwany: „Programem Lojalnościowym”.
 2. Program Lojalnościowy opiera się na sprzedaży premiowej, w ramach której Klientom przyznawane są punkty za określone działania w Panelu Klienta.
 3. Z chwilą założenia Konta Klient staje się uczestnikiem Programu Lojalnościowego.
 4. Uczestnik Programu Lojalnościowego otrzymuje punkty według poniższego schematu:
  1. dopisanie się do newslettera = 10 punktów,
  2. przedłużenie diety trwającej min. 20 dni na kolejne min. 20 dni = 10 punktów za każdą dietę,
  3. zamówienie pierwszej diety min. 20-dniowej za pomocą dedykowanego kodu polecającego = 30 zł mniej  (1 brokuł = 1 PLN)  za zamówienie,
  4. wykorzystanie dedykowanego kodu przez nowego Klienta  = 30 punktów dla osoby polecającej za zamówienie zakupione przy użyciu kodu polecającego,
  5. przyznanie oceny wszystkim posiłkom składającym się na dzienną dietę = 1 punkt,
  6. zapisanie daty urodzenia = 50 punktów, które Klient uzyskuje w dniu swoich urodzin.
  7. pierwsze zalogowanie na Panel Klienta za pośrednictwem aplikacji mobilnej Diety od Brokuła = 10 punktów, które Klient uzyskuje po pierwszym zalogowaniu na Panel Klienta w aplikacji mobilnej Diety od Brokuła;
  8. wybór przez Klienta posiłków składających się na zamówioną przez niego Dietę z Wyborem MENU = 1 punkt za 1 dzień Diety, w sytuacji, gdy Klient dokona wyboru w weekend (sobota – niedziela) posiłków podlegających dostawie w drugim tygodniu od momentu wyboru oraz zatwierdzi ten wybór.
 5. Punkty naliczane są od razu po spełnieniu określonych wyżej warunków i przeliczane są wg. reguły 1 punkt = 1 brokuł = 1 PLN.
 6. Diety od Brokuła mogą zwiększyć lub zmniejszyć ilość punktów otrzymywaną za zakup określonych produktów.
 7. Punkty uzyskane w ramach Programu Lojalnościowego Klient może wykorzystać przy kolejnych zamówieniach realizowanych przez Panel Klienta, z zastrzeżeniem, że minimalne zamówienie winno obejmować pakiet 20 dni, wymieniając je jednorazowo na rabaty w proporcji 1 punkt – 1 PLN. Wartość rabatu udzielonego poprzez wykorzystanie punktów Programu Lojalnościowego może wynieść maksymalnie 99% zamówienia.
 8. Klient może sprawdzić stan uzyskanych punktów poprzez Panel Klienta.
 9. Punkty można wykorzystywać jedynie na rabaty w Panelu Klienta, nie można wymieniać ich na gotówkę ani na vouchery.
 10. Niewykorzystane punkty pozostają na Koncie Klienta z możliwością wykorzystania przy kolejnym zamówieniu z zastrzeżeniem, iż punktu zgromadzone na Koncie Klienta pozostają aktywne przez okres maksymalnie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od dnia ich pozyskania, po tym okresie zgromadzone punkty zostają anulowane.
 11. W przypadku wykrycia nadużycia lub naruszenia zasad Programu Lojalnościowego przez Klienta, Diety od Brokuła mają prawo zablokować zgromadzone przez Klienta punkty.
 12. Uzyskanie punktów, o których mowa w § 12 ust. 4 pkt 5) Regulaminu wymaga od Klienta zalogowania się do Panelu Klienta i poprzez zakładkę „Oceń dietę ” przyznanie oceny (w formie gwiazdek) wszystkim posiłkom składającym się na dietę konkretnego dnia oraz udzielenie opinii składającej się z minimum 20 znaków. Możliwość przyznania oceny stanowi funkcjonalność odnoszącą się do czasu rzeczywistego i dotyczy wyłącznie posiłków składających się na dietę dzienną dostarczoną w dacie udzielania oceny. Nie istnieje możliwość przyznania oceny diecie dostarczonej w dniach poprzedzających.
 13. Niedopuszczalnym jest wykorzystywanie punktów lojalnościowych zgromadzonych w trybie zapisów § 12 Regulaminu w celach sprzecznych z ich przeznaczeniem, w tym w ramach działalności zarobkowej, składania ofert odsprzedaży lub wykorzystania punktów celem obniżenia ceny Posiłków przeznaczonych dla innej osoby niż ich właściciel.
 14. Wykluczonym jest pozyskiwanie przez Klienta punktów lojalnościowych zgodnie z § 12 ust. 4 pkt 4) Regulaminu poprzez publikowanie dedykowanego kodu w sieci Internet, poprzez platformy społecznościowe lub w innego rodzaju środkach masowego przekazu. Wykorzystanie dedykowanego kodu w sposób opisany w zdaniu poprzednim lub w inny sposób sprzeczny z warunkami Programu Lojalnościowego i Regulaminu skutkować może zablokowaniem i anulowaniem zebranych punktów.
 15. Klient może wyrazić zgodę w Serwisie na otrzymywanie powiadomień w formie wiadomości e-mail o wygaśnięciu punktów lojalnościowych. Zgoda ta może zostać w każdym momencie wycofana w Serwisie poprzez odznaczenie zgody w zakładce Moje Brokuły/Historia.

13 Promocje

 1. Promocje przygotowywane przez Diety od Brokuła nie łączą się.
 2. Promocje naliczane są od ceny diety i nie uwzględniają kosztów dowozu.
 3. Kody rabatowe dostępne u osób promujących Diety od Brokuła są kodami obowiązującymi na pierwsze zamówienie, chyba że inne zasady wynikają z poszczególnych regulaminów promocji u danego promotora. Rabat naliczany jest od ceny diety.
 4. Regulaminy odrębnych programów promocyjnych lub konkursów udostępniane będą w Serwisie oraz w mediach społecznościowych prowadzonych dla Diety od Brokuła przy wprowadzaniu danego programu.

14 Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta

 1. Uwzględniając przedmiot Umowy mający charakter przedmiotu świadczenia ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności do użycia, a także fakt, iż częścią świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, stosownie do brzmienia przepisów art. 38 pkt 4, 5 i 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), Klientowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy jako zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
 2. W przypadku zakupu torby termicznej opisanej w § 7 ust. 4 Regulaminu, Klientowi – osobie fizycznej, która zawarła umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który zawarł umowę na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży torby termicznej zawartej na odległość w terminie 14 dni od odbioru towaru, bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć pisemnie na adres: Diety od Brokuła Torłop Spółka Komandytowa, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dietyodbrokula.pl. Klient może skorzystać ze wzoru formularza zwrotu zamieszczonego w Serwisie bądź formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru na adres wskazany przez Diety od Brokuła.
 5. Zwrot płatności na rzecz Klienta nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Diety od Brokuła mogą wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

15 Pozostałe uzgodnienia

 1. Diety od Brokuła zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Klient zostanie powiadomiony przez Spółkę o zmianie Regulaminu na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu, na zasadzie określonej w § 15 ust. 1 Regulaminu, ma zastosowanie do zamówień złożonych po wejściu w życie zmiany Regulaminu. Zmiana nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania jego poprzedniej wersji.
 3. W celu skorzystania z cennika, oferty, formularza zamówień, regulaminu, dostępnych za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest: urządzenie z dostępem do sieci internetowej oraz przeglądarką internetową (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla) oraz aktywne konto poczty elektronicznej i numer telefonu nieprzypisanego wcześniej do innego Klienta Diety od Brokuła.
 4. Klient akceptuje okoliczność nagrywania rozmów telefonicznych wykonywanych za pośrednictwem aparatów telefonicznych Diety od Brokuła. Rejestracja rozmów służy wyłącznie podwyższaniu kwalifikacji pracowników i współpracowników Diety od Brokuła, a także rozpatrywaniu reklamacji oraz realizacji zamówień zgodnie z przepisami art. 14 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).