Regulamin serwisu


Regulamin Diety od Brokuła

 

§ 1. DEFINICJE

1. Diety od Brokuła – oznacza przedsiębiorców Rafała Jachimowicza i Tomasza Torłopa, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Diety od Brokuła Północ S.C. Tomasz Torłop, Rafał Jachimowicz z siedzibą w 81-059 Gdynia, ul. Swarzewska 54c/5, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP 958-170-14-52;
 2. Strona – oznacza zarówno Diety od Brokuła jak i klienta;
 3. Kodeks Cywilny - oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2018, poz. 1025) Kodeks cywilny;
 4.Usługa – oznacza usługę oferowaną przez Diety od Brokuła obejmującą kompleksowe przygotowanie, wytworzenie i dostarczenie na adres wskazany przez Klienta do 5 posiłków gotowych do spożycia, w skład których wchodzą: I śniadanie, II śniadanie, posiłek przedtreningowy, posiłek potreningowy, kolacja w przypadku diet Sport, w przypadku diety Slim; I śniadanie, II drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, posiłków
w pakiecie Office, w skład których wchodzą: I śniadanie, II śniadanie, obiad, posiłków GAIN w ilości posiłków od 1 do 5 (wskazanych przez klienta), oraz posiłków: śniadanie, obiad , kolacja oraz bon podarunkowy.
5. Umowa –umowa zawierana za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na odległość pomiędzy Klientem a Diety od Brokuła;
6. Rodzaje usługi – usługa dostępna jest w następujących opcjach:
 a. Dieta 1200 kcal (sport, slim);
 b. Dieta 1500 kcal (sport, slim);
 c. Dieta 2000 kcal (sport, slim);
 d. Dieta 2500 (sport, slim);
 e. Dieta 3000 kcal (sport);
 f. Dieta 3500 kcal (sport);
 g. Dieta Zdrowe Obiadki /wegetariańska;
 h. Zdrowy Obiadek Plus / wegetariańska
 i. Pakiet Office M/XL
 j. Pakiet śniadanie, obiad, kolacja M/XL
 k. Dieta Gain
 l. Dieta o obnizonej zawartości lakotozy
m. Dieta o obniżonej zawartości glutenu
n. Dieta o obniżonej zawartości glutenu i laktozy
o. Bon podarunkowy
 7. Adres – oznacza dokładny adres dostawy podany przez Klienta podczas składania zamówienia, pod który Diety od Brokuła będzie dostarczał usługi, obejmujący: miejscowość, kod pocztowy, dzielnicę, ulicę, nr domu/mieszkania, kod do domofonu;
 8. www.dietyodbrokula.pl - oznacza serwis internetowy prowadzony przez Diety od Brokuła, dostępny pod adresem elektroniczny
www.dietyodbrokula.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie na wykonanie usługi;
9. Dane Klienta – dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia i niezbędne do jego realizacji, obejmujące: imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail;
10. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, a także osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zamówienia lub zamierza je złożyć;
11. Formularz zamówienia - formularz dostępny na www.dietyodbrokula.pl umożliwiający dokonanie zamówienia;
12. Regulamin – oznacza regulamin świadczenia usług przez Diety od Brokuła dostępny na stronie internetowej;
13. Zamówienia – zamówienie na realizację usługi przez Diety od Brokuła, złożone przez Klienta w dowolny, wybrany przez niego sposób, zgodnie
z regulaminem;
14. Dzień roboczy – obejmuje jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
15. Teren dostawy – oznacza obszar administracyjny Warszawa, Łódź, Gdańsk ( z wyłączeniem Wyspy Sobieszewskiej), Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo, Kartuzy, Kościerzyna, Żukowo, Chwaszczyno, Tczew, Straszyn, Lębork, Pruszcz Gdański , Bydgoszcz, Toruń, Szczecin, Koszalin, Ustka, Puck, Słupsk, Mrzezino, Żelistrzewo, Elbląg, Grudziądz , Ostróda, Olsztyn, Olsztynek, Nidzica, Mława, Działdowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Zakroczym, Płońsk, Przasnysz, Ciechanów, Maków Mazowicki oraz inne miejscowości zaakceptowane przez Diety od Brokuła w trakcie przyjmowania zlecenia, na terenie których odbywa się dostawa usługi.
 
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z usług cateringu dietetycznego świadczonych przez Diety od Brokuła;
2. Klient korzystający z usług Diety od Brokuła zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, a składając zamówienie dokonuje automatycznej akceptacji jego treści;
3. Klient może uzyskać dostęp do regulaminu w formie elektronicznej w każdym czasie (zamieszczony jest na www.dietyodbrokula.pl);
4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Diety od Brokuła danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Diety od Brokuła określone zostały w zakładce RODO – INFORMACJE, serwisu internetowego www.dietyodbrokula.pl;
5. Wszelkie ceny podane na stronie serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto uwzględniającymi 8 % VAT.
 
§ 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CATERINGU DIETETYCZNEGO DIETY OD BROKUŁA
 
1. Przedmiotem zamówienia jest catering dietetyczny. Jednodniowy zestaw obejmuje do 5 posiłków, w zależności od zamówienia – dieta 1200 kcal, dieta 1500 kcal, dieta 2000 kcal, dieta 2500 kcal, dieta 3000 kcal i dieta 3500 kcal, w różnych wariantach tzn. Sport, Slim oraz zdrowych obiadków i zdrowych obiadków plus tzn. danie główne plus zupa bądź danie główne plus deser oraz posiłków GAIN w ilości od jednego do pięciu, dieta Office w opcji M lub XL. Każdy posiłek jest osobno pakowany w plastikowe opakowania, w atmosferze ochronnej, metodą zgrzewania termicznego przy pomocy maszyny zgrzewającej. Każdy posiłek posiada etykietę z nazwą dania, informacją o kolejności spożywania oraz datą przydatności do spożycia. Posiłki po dostarczeniu do czasu spożycia powinny być przechowywane w lodówce. Każdy zestaw jest spakowany w torbę foliową.
2. Diety od Brokuła oferuje ponadto Klientom torby termiczne, utrzymujące stałą temperaturę posiłków w nich się znajdujących. Koszt jednej torby, mieszczącej w sobie 5 pudełek diety to 110 zł / torba. Kwota powyższa wpłacana jest na konto cateringu Diety od Brokuła.
 
§ 4. ZAMAWIANIE CATERINGU DIETETYCZNEGO DIETY OD BROKUŁA
 
1. Zamówienie diety następuje w jednej z wybranych form: online lub mailowo.
2. Zamówienia online można składać przez całą dobę za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.dietyodbrokula.pl w zakładce ZAMÓWIENIA.
3. Zamówienia będą realizowane w ciągu 72 h ( w godzinach pracy biura obsługi klienta) od momentu potwierdzenia otrzymania płatności przez Diety od Brokuła.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje drogą elektroniczną.
4. Zamawiający online Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne parametry potrzebne do doboru odpowiedniej diety oraz złożenia zamówienia, jak również możliwości skontaktowania się z nim. Zamówienia nie posiadające wszystkich wymaganych parametrów nie będą realizowane do czasu ich uzupełnienia.
5. Klient składając zamówienie jest zobowiązany poinformować o wszelkich chorobach lub uczuleniach, jak również o jakichkolwiek innych okolicznościach mogących mieć wpływ na zdrowie Klienta lub jego samopoczucie, a w szczególności: chorobach istniejących oraz przebytych; nadciśnieniu tętniczym, chorobach serca; chorobach przewodu pokarmowego, cukrzycy; nietolerancji laktozy; a także zażywanych lekach mogących mieć wpływ na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; pozostałych alergiach pokarmowych; Diety od Brokuła nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta z tytułu realizacji usługi w przypadku niewskazania przez Klienta informacji i okoliczności wymienionych powyżej, jak również jakichkolwiek innych przeciwskazaniach do przyjmowania diety. Diety od Brokuła nie przygotowuje diet indywidualnych i eliminacyjnych, w tym wyłączających potencjalne alergeny. Nie przestrzeganie wszystkich zaleceń może mieć negatywny wpływ na zdrowie klienta, za co catering dietetyczny Diety od Brokuła nie ponosi odpowiedzialności.
6. W razie zatajenia problemów zdrowotnych lub też braku poinformowania przez Klienta o przeciwskazaniach do przyjmowania diety wykonawca usługi nie bierze odpowiedzialności za efekty diety, jak i skutki jej spożywania.
7. Płatności odbywają się poprzez wpłaty na konto bankowe.
8. Jeżeli płatność jest zrealizowana przelewem na konto Diety od Brokuła, dieta zostanie aktywowana po 72h od przesłania potwierdzenia zapłaty
na adres mailowy: kontakt@dietyodbrokula.pl.
9. Diety od Brokuła zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku  pełnej płatności w wyznaczonym terminie. W tym przypadku Klient jest zobowiązany do zapłaty należności o równowartości dokonanego zamówienia z tytułu gotowości Diety od Brokuła do zrealizowania zamówienia.
10. Po złożeniu zamówienie online klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego przez Diety od Brokuła zamówienia pod względem poprawności tj. rodzaj diety, adres dostawy oraz termin dostawy.
11. Zgłoszenie nieprawidłowości w adresie i danych osobowych powino nastąpić w ciągu 24 godzin od daty otrzymania potwierdzenia. Po upływie tego terminu Klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.
12. Wraz z potwierdzeniem zapłaty w przypadku płatności na konto Diety od Brokuła zamawiający zobowiązany jest do przesłania danych teleadresowych zgodnych z wcześniej otrzymanym potwierdzeniem zamówienia, tj. adresu dostawy, w tym ulica, miejscowość, dzielnica i numer domu, kodu do domofonu oraz numeru telefonu, a także dodatkowych informacji dot. dowozu w celu ułatwienia dostawy posiłków.
13. Zamówienia diety może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku zamówień dla osób poniżej 18 roku życia, zamówień muszą dokonywać prawni opiekunowie.
14. W przypadku odsprzedaży posiłków lub przekazaniu posiłków osobom trzecim firma Diety od Brokuła nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety.
15. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania posiłków przez Klienta, Diety od Brokuła nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety oraz za jej przydatność do spożycia.
16. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z zawartością opakowania przed spożyciem jego zawartości, w celu wykluczenia produktów na które mógłby być uczulony. Diety od Brokuła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uczulenia.
17. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym przypadku Diety od Brokuła, wysyłając  formularz reklamacyjny dostępny na naszej stronie. 
18. Przed złożeniem zamówienia na dłuższy okres Diety od Brokuła zachęca do zamówienia dnia próbnego w celu sprawdzenia jakości świadczonych usług, sprawdzenia preferencji smakowych, sposobu dostawy oraz wpływu diety na Klienta.
 
§ 5. TEREN DOSTAWY
 
1. Na terenie dostawy usługa dostarczana jest przez Diety od Brokuła poprzez dostawców w cenie 6 zł/ dziennie. Koszt dowozu liczony jest od adresu dostawy, nie od ilości diet.
2. Aby móc skorzystać ze wspólnego kosztu dowozu diet pod wskazany adres, diety muszą rozpoczynać się bądź kończyć w tym samym czasie.
3. Diety od Brokuła oferuje możliwość realizacji usługi poza terenem po uprzednim uzgodnieniu miejsca dostawy z działem obsługi klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt pod numerem 58 727 22 22 lub drogą mailową e-mail: kontakt@dietyodbrokula.pl
4. W przypadku dowozu poza teren dostawy obsługiwany przez Diety od Brokuła cena wyliczana jest indywidaulnie
przez biuro obsługi klienta.
§ 6. CENA
 
1. Wszystkie ceny podane przez Diety od Brokuła wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto z 8% VAT.
2. Szczegółowy cennik usług zamieszczony jest na stronie internetowej www.dietyodbrokula.pl w zakładce „Cennik" i obowiązuje dla wszystkich zamówień, bez względu na sposób ich złożenia.
§ 7. METODY PŁATNOŚCI
 
Opłata zamówienia przez Klienta następuje przelewem na rachunek bankowy Diety od Brokuła o numerze:  30 8328 0007 2001 0015 0574 0001 przed rozpoczęciem realizacji usługi.
*Zgodnie z obowiązującymi przepisami od dnia 1.01.2020r. klient przed dokonaniem płatności lub przy skladaniu zamówienia, musi określić czy zakupuje usługi cateringowe jako osoba fizyczna, czy jako podatnik. W przypadku płatnika w celu wystawienia faktury należy podać pełne dane firmy:
NIP, nazwa, adres. Inforujemy, iż po dokonianiu płatności nie mamy możliwości zmiany danych na fakturze.
 
§ 8. DOSTAWA
 
1. Dostawa diety odbywa się codziennie w godzinach od 21:00 do 7:00 rano, na dni od poniedziałku do piątku.
W Toruniu, Bydgoszczy i okolicach dostawa diet odbywa się w godzinach 18:00 do 6:00 rano od poniedziałku do piątku.
Na terenie Szczecina i okolic dostawa diet odbywa się w godinach 20:00 do 7:00 rano od poniedziałku do piątku.
Na terenie Koszalina i okolic dostawa diet odbywa się w godzinach 20:00 do 7:00 rano od poniedziałku do piątku.
Na terenie Warszawy, Łodzi i okolicach dostawa diet odbywa się w godzinach 20:00 do 7:00 rano od poniedziałku do piątku.
Na terenie Grudziądza i okolic dostawa diet odbywa się między 20 a 6 rano od poniedziałku do piątku.
Na terenie Elbląga i okolic dostawa diet odbywa się między 19 a 6 rano od poniedziałku do piątku.
 2. Diety od Brokuła nie ma możliwości zmiany godzin dowozu w danym terenie dostawy na inne niż wskazane Klientowi.
 3. Diety od Brokuła zastrzega sobie możliwość podważenia wskazanych godzin dostawy oraz dostarczenia posiłków w innych godzinach aniżeli wskazane bez podania przyczyny, jednakże wówczas Klient może wskazać inny adres dostarczenia pod warunkiem, iż znajduje się on w obrębie dowozu danego dostawcy.
 4. Brak odbioru diety bądź niemożność dostarczenia diety przez dostawcę pod wskazany adres w przypadku braku podania kodu do domofonu czy też klucza do klatki schodowej nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu środków za dietę.
5. Z przyczyn logistycznych klient nie ma prawa wyboru konkretnej godziny dostawy diety.
 
 
§ 9. ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
 
1. Zawieszenie zamówienia danej diety, następuje tylko drogą elektroniczną, na trzy dni robocze przed dostawą zamówienia do godziny 17:00,
z podaniem daty zawieszenia oraz daty wznowienia diety. W przeciwnym wypadku, Klient ponosi koszt za ten dzień diety, według cennika obowiązującego na stronie www.diety odbrokula.pl
2. Zawieszone dni diety przesunięte zostają na koniec trwania pakietu. Wstrzymane dni diety nie przepadają, ani nie jest wymagane podanie terminu ich wykorzystania.
3. Anulowanie zamówienia diety jest możliwe na trzy dni robocze przed faktyczną datą dostawy diety wysyłając formularz rezygnacji
dostępny na naszej stronie. Środki za pozostałe dni nie podlegają zwrotowi.
4. Zmianę adresu diety należy zgłosić mailowo na adres kontakt@dietyodbrokula.pl do godz. 17:00 w piątek. Nie ma możliwości dokonania jednorazowej zmiany adresu na konkretny dzień. Wszelkie zmiany w adresach dostawy realizowane są minimum na 5 dni, rozpoczynając od poniedziałku bądź na stałe. O każdorazowej zmianie adresu Klient obowiązany jest poinformować catering Diety od Brokuła drogą mailową.
5. W przypadku rezygnacji z wybranej diety w trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość zmiany danego rodzaju diety na dowolną dietę dostępną w ofercie Diety od Brokuła. W takim przypadku należność za dietę zostanie rozliczona według obowiązującego cennika.
6. Klient może w każdym momencie trwania diety zrezygnować z usług. W tym celu należy wypełnić formularz rezygnacji
i wysłać na adres kontakt@dietyodbrokula.pl.
7. W przypadku rezygnacji z diety, klient nie otrzyma zwrotu pieniędzy za niewykorzystane dni.
8. Zwrot należności nastąpi jeżeli Diety od Brokuła nie dowążą cateringu do wybranej miejscowości. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy
należy wypełnić formularz zwrotu i odesłać na podany adres email.
9. Wszelkie zmiany w zamówieniu są potwierdzane drogą mailową, poprzez podsumowanie dokonanych zmian.
 
§ 10. REKLAMACJA
 
1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z realizacją przez Diety od Brokuła usług wynikających z umowy.
W celu złożenia reklamacji należy wysłać wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na naszej stronie na kontakt@dietyodbrokula.pl
2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni kalendarzowych od wystąpienia okoliczności wskazujących na niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy. Konieczne jest załączenie zdjęcia potwierdzające daną nieprawidłowość.
3. Reklamację można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dietyodbrokula.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta, adres e-mail, numer telefonu wraz ze wskazaniem daty dostawy, której dotyczy reklamacja oraz opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.
4. Diety od Brokuła rozpatrzy reklamację Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji wysyłając informację drogą mailową.
5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w której Klient zgłosił roszczenie o zwrot zapłaconej ceny, Diety od Brokuła zwróci Klientowi należność w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia rozpatrzenia reklamacji.
6. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
 
§ 11. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
1. Klient w toku procedury zamówienia dobrowolnie podaje swoje dane osobowe.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma   Diety od Brokuła Północ S.C. Tomasz Torłop, Rafał Jachimowicz z siedzibą w Gdyni.
 3. Wszelkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w trakcie procesu zamawiania gromadzone i przechowywane są zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2016/679. Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania i przetwarzania danych osobowych znajdują się na naszej stronie www.dietyodbrokula.pl w zakładce
RODO – informacje.
 
§ 13. PROMOCJE
 
1. Promocje przygotowywane przez Diety od Brokuła nie łączą się.
2. Promocje naliczane są od ceny diety; nie uwzględniają kosztów dowozu.
3. Diety od Brokuła honorują Kartę Dużej Rodziny.
Zakres uprawinień obejmuje 10% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na całą ofertę diet przy zamówieniu minimum 3 pakietów 
przez stronę www. dietyodbrokula.pl. Zniżka  nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami.